Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

 Razvoj i poslovanje kompanije ŠUŠA

 

Prateći tendencije u svetu, menadžment kompanije je odlučio da razvoj usmeri ka rastućim potrebama razvijenog industrijskog društva.

Kompanija za svoj razvoj može da zahvali izuzetnim sposobnostima, profesionalizmu i posvećenosti svojih zaposlenih. Ogromno iskustvo i težak rad, uz svakodnevno usavršavanje, garant su daljeg napretka. 

Poslovanje kompanije karakterišu:
  • visok stepen bezbednosti
  • kompletnost usluge
  • specijalizovane mašine
  • široka paleta raznih alata i pribora
  • uvažavanje specifičnih zahteva korisnika usluga
  • obavljanje posla u ugovorenom roku;
  • visok nivo poslovne etike
  • visokostručni kadrovi
  • saradnja sa projektnim biroima i istraživačkim ustanovama
  • saradnja sa stručnim časopisima.