Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  


Čelična zaptivna pregrada (Larssen profile)

05_izgradnja precistaca otpadnih voda.jpg05_kliziste golubac.jpg05_larssen talpe.jpg05_larssen talpe viseci cekic.jpg05_michelin pirot.jpg05_osiguranje dubokog iskopa 1.jpg05_osiguranje dubokog iskopa 2.jpg05_osiguranje iskopne jame michelin.jpg05_precistac otpadnih voda.jpg05_sanacija klizista.jpg05_sanacija klizista 1.jpg05_sanacija klizista 2.jpg05_sanacija klizista 3.jpg05_sanacija klizista cacak 1.jpg05_sanacija klizista cacak 2.jpg05_taloznica.jpg05_taloznica apatinska pivara.jpg016_benzinska stanica dzona kenedija.jpg016_larssen talpe.jpg016_zastita iskopne jame.jpgIskopna jama - Park city Novi Sad.jpgLarsen talpe.jpgLarssen talpe 1.jpgLarssen talpe 2.jpgLarssen talpe 4.jpgLarssen talpe 5.jpgLarssen talpe 6.jpgLarssen talpe 7.jpgPripremni radovi za zabijanje Larssen talpi.jpgProces zabijanja Larssen talpi.jpgZabijanje talpe 1.jpgZasticena temeljna jama Larssen talpama.jpgZastita iskopne jame - Gasprom Neft Pancevo.jpgZastita iskopne jame - Novi Beograd.jpgZastita iskopne jame 1.jpgZastita iskopne jame 2.jpgZastita iskopne jame 3.jpgZastita iskopne jame Larssen talpama.jpgZastita iskopne jame u rafineriji Pancevo.jpgZastita temeljne jame - Park City Novi Sad.JPG