Rušenje i reciklaža

Vraćamo vam prirodu!

Kompanija ŠUŠA se u svojim poslovima susreće sa različitim materijalima koji predstavljaju građevinski ili industrijski otpad. Takvi materijali se otpremaju u reciklažne centre ili se recikliraju na licu mesta gde se zatim vrši se nasipanje terena. Iza sebe kompanija ostavlja zelenu površinu, očišćeni i pripremljeni prostor za novi  objekat....

Pročitajte više

Bezbednost

Target zero safety

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su bezrezervno posvećeni našem krajnjem cilju, koji je nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine.

Pročitajte više  

 

      Target zero safety

 

Politika kompanije je da u svakom trenutku obezbedi i održi bezbedno i zdravo radno okruženje. Cilj kompletnog menadžmenta jeste da se spreče povrede na radu i ugrožavanje bezbednosti svih zaposlenih, klijenata i podizvođača i to pre preduzimanja bilo kakvih radnih operacija

Svi zaposleni u kompaniji ŠUŠA su posvećeni jednom od osnovnih ciljeva kompanije: nula nesreća, nula teških povreda na radu, nula incidenata i nula zagađenja životne sredine. Dosadašnja posvećenost ovom cilju se ogleda u nula izgubljenih sati zbog povreda na radu ili incidenata. Takođe, brojna priznanja su pokazatelj naše politike i cilja target zero safety.

Rad na bezbedan način

U elaboratu o uređenju gradilišta detaljno se obrađuje način obezbeđivanja gradilišta, ljudi i okoline. Gradilište se obezbeđuje prema okolini postavljanjem zaštitne ograde, vidljivih tabli obaveštenja, kao i na druge shodne načine. Svaki radnik nosi lična zaštitna sredstva, čime se rizik od povreda svodi na najmanju moguću meru. Za sve osobe koje se nađu na gradilištu, bez obzira na to da li su radnici kompanije ili su radnici drugih firmi, propisana je obaveza korišćenja radne i zaštitne opreme. Radnu opremu čini:

  • radno odelo
  • zaštitni šlem
  • zaštitne naočare
  • kožne rukavice
  • zaštitne cipele
  • opasači za rad na visini
  • druga zaštitna sredstva po potrebi.